Beplanting Noordwaard in afrondende fase shadow
  • Beplanting Noordwaard in afrondende faseshadow
  • Beplanting Noordwaard in afrondende faseshadow
  • Beplanting Noordwaard in afrondende faseshadow
  • Beplanting Noordwaard in afrondende faseshadow

Beplanting Noordwaard in afrondende fase

Voor de combinatie Noordwaard heeft BV koek de beplanting die opgenomen was in het bestek mogen poten. De beplanting is in fases over een aantal jaren verwerkt, zo is er machinaal en handmatig gepoot, dit hing af van de situatie ter plaatse en dan met name de berijdbaarheid i.v.m. natte omstandigheden. In totaal zijn er zo'n 167000 stuks bosplantsoen geplant en 126000 stuks wilgen die een griend vormen welke als golfbreker fungeert bij de dijk naast Fort Steurgat. Tevens zijn er ook 328 bomen geplant die een Laan vormen. Kortom een groot beplantingsproject waar wij trots op zijn dat wij als BV Koek hier deel van uit hebben mogen te maken.

← terug