Natuurwaarden Nederrijn shadow
  • Natuurwaarden Nederrijnshadow
  • Natuurwaarden Nederrijnshadow
  • Natuurwaarden Nederrijnshadow
  • Natuurwaarden Nederrijnshadow
  • Natuurwaarden Nederrijnshadow

Natuurwaarden Nederrijn

In het kader van Ruimte voor de Rivier worden een aantal rivierverruimende maatregelen getroffen. Binnen het project Nederrijn worden de uiterwaarden van de deelgebieden Doorwerth, Elst, Middelwaard en Tollewaard opnieuw ingericht.

Bij deze inrichting wordt naast de waterstandverlaging tevens aandacht geschonken aan de aanwezige natuurwaarden.

BV Koek heeft het beplantings- en zaaiplan geschreven voor deze natuurwaarden en dit ook in uitvoering gebracht.

Klik hier voor het beplantings- en zaaiplan

← terug